<div align="center"> <h1>Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie im. Konela Makuszyńskiego w Sławnie</h1> <h3>Szkoła Podstawowa</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.sp1slawno.republika.pl" rel="nofollow">www.sp1slawno.republika.pl</a></p> </div>